top of page
תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "מאה בקולנוע": מגזין קולנוע, טלוויזיה וגיימינג עצמאי חדש, שפועל באינטרנט וברשתות החברתיות (להלן "האתר" או "מאה בקולנוע"). אנחנו מקווים שתהנו משהותכם באתר, תודה רבה שבחרתם להיות חלק מגולשיו ולקרוא את מה שיש לנו להציע.

אלו תנאי השימוש באתר:

שימו-לב: האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן: “התנאים”) נועדו על מנת לקבוע את היחסים בין "מאה בקולנוע" לבין המשתמשים בו, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר. בכפוף להסכמתך לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל, עבור עצמך בלבד, בשירותי האתר.

 

אם אינך מסכים לאמור בתנאים אלה, אף אם באופן חלקי בלבד, עליך לחדול באופן מיידי מכל שימוש באתר. בכל מקום בהסכם זה בו ישנה הגבלת אחריות של האתר כלפי המשתמשים בו, יש לראות בהגבלת אחריות זו כחלה גם על עובדי האתר, נציגיו וכל הפועלים מטעמו. האתר יהא רשאי לשנות את תנאיו מדי פעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כאשר שינוי התנאים יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם באתר.

הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי, וכל מחלוקת הנוגעת לו או לשימוש באתר, תידון בבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב בלבד.

1) יובהר בזאת שהאתר אינו אחראי בשום צורה לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים להיגרם לך כתוצאה משימוש באתר; כך, למשל, הביקורות הנכתבות באתר מציגות את דעתו האישית של הכותב בלבד והן בגדר המלצה, וכך יש להתייחס אליהן.

2) ישנה אפשרות להרשמה לעדכונים שוטפים במייל, בנוגע לתוכן שעולה באתר. כמו-כן, האתר עשוי להציע מדי פעם מבצעים ושת"פים עם גופים שונים (“מבצעי מכירות”). האתר ובעליו אינם אחראיים לפעילות גופים מסחריים אלו, לשירות הלקוחות שלהם, או לטיב המוצרים שלהם, וכן למידע ו\או לטיב המידע המפורסם באתרי האינטרנט שלהם ולכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מביקור באתרים אלו.

3) הרשמה לעדכונים השוטפים ולמבצעי המכירות מהווה אישור לאתר, או מי מטעמו, לשלוח הצעות פרסומיות מסחריות בדוא”ל, ב-sms, בטלפון, ברשתות חברתיות, ובכל דרך המצויינת בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 (להלן: “החוק”).

4) דין אישור תנאים אלה, כדין מתן הסכמה כאמור בסעיף 30א לחוק; דהיינו, הנך מסכים למשלוח דיוור ו/או אס.אם.אסים על ידי האתר, לרבות הודעות שיווקיות. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה בעניין לאתר, בכתובת הדוא”ל: 100incinema@gmail.com.

4) לחפצים בכך, קיימת באתר אפשרות לשתף מידע מתוכו באמצעות רשתות חברתיות כמו פייסבוק ואינסטגרם. ברור לך כי "מאה בקולנוע" אינו קשור לרשתות חברתיות כלשהן, וכי כל שהוא מציע לעניין זה הוא האפשרות של פעולת שיתוף התוכן מהאתר ותו לא. לפיכך, האתר לא ישא באחריות כלשהי בגין נזק שעלול להיגרם מהשיתוף, ככל שיגרם.

5) מובהר לך בזאת שחלק מהמידע המופיע באתר מתבסס ו/או מפנה לתכנים של צדדים שלישיים, וכי "מאה בקולנוע" אינו מתחייב לבצע פיקוח או בקרה כלשהם על מידע זה.

6) בנוסף, ידוע לך שחלק מהתכנים המופיעים באתר הם תכנים מסחריים-שיווקיים הממומנים על ידי צדדים שלישיים, שאין האתר אחראי לנכונות האמור בהם; האחריות לגבי תכנים אלה היא באופן בלעדי של הגורם המממן את אותם התכנים.

7) השירות באתר ניתן על בסיס AS-IS וללא כל אחריות. ידוע לך כי השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד או פגום וכי לא ישא באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, בגין האמור בסעיף זה.

8) ייתכן שהאתר ישתמש בקבצי “עוגיות” (cookies), כדי לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך באתר, ולשפר את חווית המשתמש שלך.

9) נוסף על כך, ייתכן שיוצבו באתר קבצי "עוגיות" על ידי צדדים שלישיים, אשר יציבו פרסומות באתר; השימוש בקבצים אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש של אותם מפרסמים, ולא של "מאה בקולנוע", אשר משמשת כפן זה כפלטפורמה להצבת פרסומות אלה בלבד.

10) זאת ועוד, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים ייתכן כי יבוצע באתר שימוש בשירותים של חברות צד-שלישי כגון Google Analytics, אשר להן מדיניות פרטיות שונה ממדיניות "מאה בקולנוע". על הגולשים לעיין מדי פעם בתנאי חברות אלו, כדי לוודא את הסכמתו להם.

11) מובהר בזאת כי "מאה בקולנוע" תהא רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה באתר בכל עת, ועל פי בחירתה הבלעדית.

12) מובא לידיעתך שאין בסימני המסחר של החברות המסחריות, אשר מופיעים באתר, במידה שמופיעים, כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.

13) יודגש כי "מאה בקולנוע" עושה ככל שביכולתו על מנת לאבטח ולגבות את המידע שנמצא באתר, ומשתמש לצורך כך בטכנולוגיות העדכניות והחדישות ביותר. עם זאת, הוא אינו יכול להבטיח באופן מוחלט כי מערכי ההגנה שלו יעמדו בפני כל התקפה בלתי חוקית או בפני כל תקלה טכנית. באישורך הסכם זה, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים אלה, החלים גם לגבי המידע האישי שמסרת לאתר.

14) הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר, בתור מגיב או בתור כותב אורח, אינו סודי, וכי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך, או נאסף בעת שימושך בו, לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים, לרבות לצורך הקמת מועדון לקוחות או צרכנות, ניתוח ופילוח נתונים ושיווק ישיר.

 

15) האתר אינו אחראי לתכנים שמעלים המשתמשים בו, הן בתור מגיבים והן בתור כותבים אורחים, אולם מובהר לך בזאת שהאתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית, להחליט האם לפרסם או למחוק תכנים אשר כתבת, ולא תהיה לך כל תלונה לאתר בקשר לעניין זה.

16) אתה מצהיר בזאת כי לא תפרסם, בתור מגיב או בתור כותב אורח, תכנים כלשהם למטרות מסחריות.

17) האתר יבצע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו בלעדי, ו/או בהתאם לתלונות שיקבל מהמשתמשים הנוספים בו, בדיקות לגבי פרסומים של משתמשים באתר; באם ימצא האתר כי הפרת את התנאים, הוא יהיה רשאי לנהוג בך על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות חסימתך לצמיתות מהאתר ונקיטה בהליכים משפטיים כנגדך.

18) באם נתקלת בתוכן הפוגע בך או בזכויותיך, או המהווה הפרה של הדין, פנה אלינו בכתובת הדוא"ל 100incinema@gmail.com ונדאג להסירו, במידה שנמצא את הדבר מוצדק, לאחר עריכת בירור בנושא.

19) האתר עומד בדרישות החוק, ועל כן יעביר כל מידע עליך אשר נמצא בידיו, באם יידרש ממנו לו לעשות כן, על פי אחת מרשויותיה המדינה.

20) הנך מתחייב לשפות את האתר או כל צד שלישי בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה משימושך באתר בניגוד לתנאים ו/או בניגוד לכל דין.

קניין רוחני


כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "מאה בקולנוע", בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומרים אחרים הכלולים בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של 100incinema.com בלבד, או של צד שלישי שהרשה לאתר להשתמש בו.

 

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג/לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי "מאה בקולנוע" לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר. שמו של האתר, שם המתחם (Domain Name) שלו וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ב-100incinema.com הינם קניינו של 100incinema.com בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת האתר בכתב ומראש.

לכל שאלה, הבהרה, פנייה, מתן עזרה או סיוע באי-אילו מהסעיפים ו/או התנאים המוזכרים לעיל יש לפנות אל האתר בכתובת המייל המצורפת: 100incinema@gmail.com.

תודה וגלישה נעימה!

bottom of page